Menu Sluiten

Contact

Placeholder vloer bruin.webp

Coördinator Kosterswerk

coordinator@pknkwb.nl
084-0039460

Dienstdoend koster

  • Tijdens kerkdiensten Kootwijkerbroek: 06-12815910
  • Tijdens kerkdiensten Kootwijk: 06-30117705

Koster Kootwijk

Mevrouw G.M. van den Brink
Kerkendelweg 17, 3775 KM Kootwijk
koster@hervormdkootwijk.nl
06-30117705 of 0577-456755

Agenda

Gebruik dit e-mailadres om een zaal te reserveren. Graag aangeven met hoeveel personen u bent en of een beamer of laptop nodig is.
agenda@pknkwb.nl

Afkondigingen

Het doorgeven van afkondigingen, hoe werkt dat?

Als u afkondigingen wilt mailen, gebruik dan onderstaand e-mailadres. Telefonisch kunt u zaken doorgeven bij de scriba van uw eigen wijkkerkenraad.

Er wordt iets alleen afgekondigd, als het daadwerkelijk aangemeld wordt. Er wordt nog wel eens van uitgegaan, dat zaken automatisch wel uit kerkbodeberichten etc. worden overgenomen, maar dat is niet het geval. Dit kan namelijk tot vergissingen leiden.

Alle afkondigingen (dringende zaken uitgezonderd) graag voor zaterdag 13.00 uur doorgegeven, zodat het nog tijdig en ordelijk kan worden verwerkt! afkondigingen@pknkwb.nl

Vriendelijk verzoek om alle kerkbodeberichten naar kerkbode@pknkwb.nl te mailen. En wel op de zaterdag, voor 12.00 uur! Graag per week aanleveren en niet voor meerdere weken. Berichten die niet persoonlijk zijn worden ook op de website geplaatst.

Scriba AK

H.J. van Essen
Hulstweg 3-1
3774 TM Kootwijkerbroek
0342-842514
scriba-wijk2@pknkwb.nl

Scriba wijk 1

L.H. Lijbers
Grote Muntweg 15
3774 BS Kootwijkerbroek
0342-441250
scriba-wijk1@pknkwb.nl

Scriba wijk 2

H.J. van Essen
Hulstweg 3-1
3774 TM Kootwijkerbroek
0342-842514
scriba-wijk2@pknkwb.nl

Voorzitter AK

Gert van den Berg
gertvandenberg@pknkwb.nl

Predikant wijk 1

Ds. C. G. Visser
0342-441218
cgvisser@pknkwb.nl

Predikant wijk 2

Ds. P. Vroegindeweij
Rehobothstraat 4
3774 CK Kootwijkerbroek
06-14205676
pvroegindeweij@pknkwb.nl

Kerkrentmeesters

J.D. v.d. Pol, secretaris
Ravenweg 2
3776 MP Stroe
0342-442567
kerkrentmeesters@pknkwb.nl

Diaconie

S.G. van Kooten
Veluweweg 60
3774 BN Kootwijkerbroek
0342-412621
diaconie@pknkwb.nl

Evangelisatie commissie

Gerlinde van de Krol
evangelisatiecie@pknkwb.nl

Jeugdouderling

H. van de Weerd en J. van de Pol
jeugdouderlingen@pknkwb.nl

Diaconale hulpdienst

Wilma van Engelenhoven
0342-443363

Paula Mudde
0342-442332

Anja Hazeleger
0342-442787

Kerkradio

Hans Roelofs
06 17 17 33 74

Preekbeurtenregelaar

  • Hans van Hunen - 0342-441248 / 06-46792067
  • Bert Veldhuizen - 0342-441757 preekbeurtenregelaar@pknkwb.nl

Bloemengroet

Ieder zondagmorgen staat er een prachtige bos bloemen voorin de kerk in Kootwijkerbroek. Na afloop van de dienst gaat deze naar een gemeentelid die een hart onder de riem kan gebruiken.

Ken je iemand die een hart onder de riem kan gebruiken? Heb je een aanbeveling voor de bloemengroet, stuur een bericht naar bloemengroet@pknkwb.nl

Website

Nieuwsberichten voor op de website, die niet in kerkbode moeten verschijnen. Dus alleen op de website. nieuws@pknkwb.nl

Webmaster

De beheerder van de website. Hier kunt uw wijzigingen voor de website aan door geven. webmaster@pknkwb.nl