Menu Sluiten

Diaconie

_X5P5555.jpg

De diaconale taak van onze gemeente houdt in dat we ons inzetten om de gaven die God ons gegeven heeft te besteden ten dienste van onze minderbedeelde naasten. Het college van diakenen is ingesteld om deze dienst aan de naaste te stimuleren en te structureren.

Wij zien het als onze taak een open oor en oog te hebben voor de noden van onze medemensen in de meest brede zin van het woord, zowel dichtbij (onze eigen gemeenteleden) als ver weg (werelddiaconaat). Zo willen we een helpende hand bieden aan personen en gezinnen binnen onze gemeente, aan kansarmen in de andere landen, maar ook bij rampen en noodsituaties dichtbij en ver weg.

Vaak gaat onze bijdrage via provinciale of landelijke diaconale organen, die meer mogelijkheden hebben om contacten in het buitenland te leggen. De materiële hulp willen we daar waar mogelijk gepaard doen gaan met onze opdracht tot het brengen van het Evangelie van Jezus Christus.

Diaconaal Netwerk Barneveld

De diaconie is aangesloten bij het Diaconaal Netwerk Barneveld. Dit is een samenwerking van 14 diaconieën uit gemeente Barneveld. Met elkaar wordt gezocht naar de juiste weg in wet- en regelgeving, maar ook wordt informatie gedeeld over het aanbod in de diverse soorten hulpverlening.

Het verwerven van meer kennis en inzicht speelt dan ook een belangrijke rol. Hierdoor kunnen mensen worden doorverwezen naar de juiste instellingen. Daarnaast kan bij maatschappelijke ontwikkelingen snel tot gezamenlijke actie worden overgegaan. Ook wil het Diaconaal Netwerk Barneveld een gesprekspartner zijn voor de lokale overheid. Het Sociaal Juridisch Steunpunt en de Thuisadministratie zijn initiatieven van het Diaconaal Net. Voor meer informatie kijk op www.diaconaalnetwerk.nl of neem contact op met de diaconie.

Het college van diakenen bestaat uit 8 personen en is per e-mail op diaconie@hervormdkootwijkerbroek.nl bereikbaar.

Het postadres:

Diaconie Hervormde Gemeente
Droserastraat 4
3776 NB Stroe

Bankrekening nummer:

NL 50 RABO 0373738021 ten name van Diaconie Hervormde gemeente.

Gert van Engelenhoven.png

Gert van Engelenhoven

Diaken (voorzitter)

Jan van de Hee

Diaken

Niek van den Top.png

Niek van den Top

Diaken

Person.svg

Ab Brandsen

Diaken (secretaris)

contactpersoon

Alfred Blankespoor.png

Alfred Blankespoor

Diaken

Person.svg

Geert van Westrik

Diaken

wijk 1

Person.svg

Jan Davelaar

Diaken

wijk 1