Menu Sluiten

Volwassenen | 30 - 65 jaar

Voor volwassenen organiseren we in het winterseizoen diverse verenigingen, bijbelstudiegroepen en actieve clubs. Of je nu een gezin hebt of single bent, iedereen is van harte welkom!

Volwassenen

Als volwassen van verschillende leeftijden en generaties willen we broeders en zusters van elkaar zijn. Bij de activiteiten die we organiseren staan onderlinge relaties, ontmoeting en het Woord van God centraal.

"Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'" Galaten 5 vers 14 en 13

Naast de verenigingen zijn volwassenen van harte uitgenodigd om hun plek in de gemeente in te nemen als het gaat om vrijwilligerswerk. Wat past bij je? Helpen bij het onderhoud van de gebouwen, of het organiseren van een markt of het leiding geven bij een club? Alle hulp is van harte welkom. We vormen samen het Lichaam van Christus, vele handen maken licht werk.

We gaan graag naar de kerk en kring om meer te leren, wie de Heere God voor ons wil zijn. We vinden de band met gemeenteleden belangrijk en fijn, zodat we elkaar steunen en opbouwen in het geloof. En dat we in alle verscheidenheid één zijn in onze Heere Jezus Christus.

Bart en Anja Lijbers

Kootwijkerbroek

Ochtendvrouwenkring

De ochtendvrouwenkring is er voor iedere vrouw, jong en oud, die met Gods Woord bezig wil zijn en haar geloof wil verdiepen. Het is fijn, om zo samen rondom de geopende bijbel bezig te zijn. Zo kunnen juist ook generaties van elkaar leren, we hebben elkaar nodig!

We komen om de drie weken, van september tot april op woensdagmorgen bij elkaar. De koffie staat klaar om 8.45 uur en we beginnen om 9.15 uur en stoppen om 11.30 uur. Ook moeders met jonge kinderen zijn van harte welkom, want er is oppas aanwezig die voor de kinderen zorgt.

Mannenvereniging

Het doel van onze mannenvereniging is samen de Bijbel te onderzoeken. De vereniging bestaat uit ongeveer 20 leden, die ’s winters om de twee weken samenkomen in Eben-Haëzer. Daarbij wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen, hetwelk we vervolgens samen gaan bestuderen. Ter inleiding heeft meestal één van de leden het gedeelte thuis onderzocht en geeft op de verenigingsavond weer wat hij daarbij ontdekt heeft. Vervolgens gaan we aan de hand van het voorliggende gedeelte met elkaar in gesprek. We proberen daarbij te ontdekken wat Gods Woord ons in deze tijd te zeggen heeft.

Het is onze wens dat de leden van de vereniging bestaan uit zowel oudere als jongere mannen, zodat de verschillende generaties van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen vinden bij het Woord van God. Daarom nodigen wij alle mannen van onze gemeente uit, eens een keer te komen kijken en luisteren.

We komen bij elkaar op woensdagavond om de twee weken van 19.30 tot 21.30 uur. De verenigingsavonden worden aangekondigd in de kerkbode en op deze website.

Bijbelkring Kootwijk & Bijbelkring Kootwijkerbroek

Bijbelkring Kootwijk

Gedurende dit winterseizoen vindt 1x per maand op dinsdagavond de Bijbelkring in Kootwijk plaats, in de Kooi. Deze bijbelkring wordt dit seizoen door ds. Vroegindeweij gegeven. De data kun je vinden op deze website in de agenda en in de kerkbode.

Bijbelkring Kootwijkerbroek

De Bijbelkring in Kootwijkerbroek vindt 1x per maand plaats op de woensdagavonden. Dit seizoen wordt de Bijbelkring in Kootwijkerbroek door dominee Visser geleid. We bestuderen met elkaar het Bijbelboek Nehemia. De data voor seizoen 2022/2023: 5 oktober, 16 november, 14 december, 11 januari, 8 februari en 22 maart.

Vele handen maken licht werk

Rondom onze gemeente gebeuren van allerlei dingen, en worden allerlei mensen ingezet. Dankbaar mogen al deze vrijwilligers hun taak vervullen. Zou jij ook wel wat voor de gemeente willen betekenen, je talent inzetten in dienst van de gemeente, of gewoon een helpende hand willen bieden? Kijk voor meer informatie en verder via onderstaande link.

Adrianne Vroegindeweij

Voorzitter OVK

Person.svg

Elisabeth van den Berg - de Goede