Menu Sluiten

Mannenvereniging

Mannenvereniging.jpeg

Mannenvereniging 'Onderzoek te Schriften'

Het doel van onze mannenvereniging is samen de Bijbel te onderzoeken. De vereniging bestaat uit ongeveer 20 leden, die ’s winters om de twee weken samenkomen in Eben-Haëzer. Daarbij wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen, hetwelk we vervolgens samen gaan bestuderen. Ter inleiding heeft meestal één van de leden het gedeelte thuis onderzocht en geeft op de verenigingsavond weer wat hij daarbij ontdekt heeft. Vervolgens gaan we aan de hand van het voorliggende gedeelte met elkaar in gesprek. We proberen daarbij te ontdekken wat Gods Woord ons in deze tijd te zeggen heeft.

Zo hebben we al vaak bijzonder goede avonden met elkaar beleefd, waarbij gesprekken van hart tot hart mogelijk waren. Op die manier kunnen we onder de leiding van de Heilige Geest van elkaar leren en vooral ook samen van de Bijbel leren.

Het is onze wens dat de leden van de vereniging bestaan uit zowel oudere als jongere mannen, zodat de verschillende generaties van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen vinden bij het Woord van God. Daarom nodigen wij alle mannen van onze gemeente uit, eens een keer te komen kijken en luisteren. Je zult merken dat we in een prettige ongedwongen sfeer met elkaar omgaan, waarbij iedereen mee kan en mag doen, ongeacht zijn achtergrond. Als je iemand bent die liever een avond stil toeluistert, zonder zelf het woord te nemen, dan kan dat ook.

We komen bij elkaar op woensdagavond om de twee weken van 19.30 tot 21.30 uur.

De verenigingsavonden worden aangekondigd in de kerkbode en op deze website.

En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 2 Petrus 1: 5-7

Person.svg

Jan Brunekreeft

Voorzitter Mannenvereniging

Bart Lagerweij

Secretaris Mannenvereniging

contactpersoon

Person.svg

Johan Mudde

2e voorzitter

Ab van Kruistum.png

Ab van Kruistum

Algemeen adjunct