Menu Sluiten

Gemeente

foto 00- 193 (1)-01.jpg

Onze Gemeente

Onze gemeente hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland en de protestantse classis Veluwe, daarbinnen in classis Nijkerk, ring Barneveld, met de volgende gemeenten: Barneveld, Hoevelaken, Zwartebroek/Terschuur, Voorthuizen en Kootwijk/Kootwijkerbroek.

Ten tijde van de vorming van de PKN heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring ‘Verbonden met het gereformeerd belijden’ en de verklaring ‘Instemming met het convenant van Alblasserdam’.

In deze verklaringen is vastgelegd dat we ons als gemeente gebonden weten aan het gereformeerde belijden en alles verwerpen wat dat belijden weerspreekt. Beide verklaringen zijn in het beleidsplan en de plaatselijke regeling opgenomen.

Structuur

  • We hebben 2 kerkgebouwen, 1 in Kootwijk en 1 Kootwijkerbroek.
  • Onze gemeente kent twee wijkgemeenten, beide met een eigen wijkkerkenraad.
  • Elke wijk is onderverdeeld in diverse secties.
Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

contactpersoon

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

contactpersoon

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk

contactpersoon