Menu Sluiten

Kerkrentmeesters

Collecte.jpeg

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderlingen-kerkrentmeester die zitting hebben in de kerkenraad en 3 lidmaten-kerkrentmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn altijd ook ouderling.

Het CvK is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de financiering van de predikanten, kerkelijk werker en organisten van onze gemeente. Om dit goed te kunnen doen, worden er in de kerkdienst collectes gehouden. Daarnaast is er 2x per jaar een rondgang door de gemeente voor een vrijwillige bijdrage. Ook komt er geld binnen via het verjaardagsfonds en de Kootjebroekse markt. Veel wordt hierin door vrijwilligers bijgedragen.

Dirk Jan van de Pol.png

Jan Dirk van de Pol

Voorzitter KRM

Arjan van de Kamp.png

Arjan van de Kamp

Secretaris

contactpersoon