Menu Sluiten

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland (waarbij onze gemeente is aangesloten) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Onze gemeente en diaconie is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. De URL van onze ANBI-pagina's vind je hieronder:

Meer informatie:

Transparant online

Algemeen nut beogende instellingen