Menu Sluiten

Zendingscommissie

AdobeStock_265498184.jpeg
‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken…’ (Matth. 28:19). Dit was de opdracht die de Heere Jezus Zijn discipelen gaf voordat Hij terug ging naar Zijn Vader in de hemel. Na de uitstorting van de Heilige Geest is men begonnen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en dit zal doorgaan tot Jezus’ wederkomst (Matth. 24:14). Ook wij mogen aan deze opdracht meewerken. Het is de taak van elk gemeentelid om te getuigen van onze Heere Jezus. Als plaatselijke zendingscommissie hebben we de missie om de zendingsopdracht van onze gemeente gestalte te geven, het zendingsbewustzijn in onze gemeente te vergroten en zo iedereen te betrekken bij het zendingswerk

Zendingscommissie

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken…’ (Matth. 28:19). Dit was de opdracht die de Heere Jezus Zijn discipelen gaf voordat Hij terug ging naar Zijn Vader in de hemel. Na de uitstorting van de Heilige Geest is men begonnen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en dit zal doorgaan tot Jezus’ wederkomst (Matth. 24:14). Ook wij mogen aan deze opdracht meewerken.

Het is de taak van elk gemeentelid om te getuigen van onze Heere Jezus. Als plaatselijke zendingscommissie hebben we de missie om de zendingsopdracht van onze gemeente gestalte te geven, het zendingsbewustzijn in onze gemeente te vergroten en zo iedereen te betrekken bij het zendingswerk.

We ondersteunen zendingswerkers die verbonden zijn met onze gemeente door voorbede en met financiele middelen, nodigen een gastspreker uit (bijv een zendingswerker op verlof), staan op de Kootjebroeksemarkt met een kraam, verzorgen de kerstkaartenactie etc.

Sinds juni 2010 tot febr 2016 waren we als Deelgenotengemeente verbonden met de familie Oudshoorn die namens de GZB in Mozambique heeft gewerkt.

Ook zijn we verbonden met Arjen en Ester den Admirant die onder studenten werken in Kazan, via Agape. Vanuit onze gemeente is in 2015 Marieke Stolk voor een half jaar uitgezonden naar Mozambique via de GZB en we zijn we als Deelgenotengemeente verbonden met Janet van Middendorp in Ethiopie vanwege uitzending door Wycliff/GZB (www.janetvanmiddendorp.nl).

Wat doen we nog meer als commissie:

We onderhouden contacten met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond), de IZB (Hervormde Bond voor Inwendige zending op gereformeerde grondslag) en de classicale zendingscommissie.

In de herfst wordt het GZB dagboekje ‘Een handvol Koren’ verkocht (op en rond dankdag). Van elk verkocht dagboekje komt ongeveer € 7,– ten gunste van het zendingswerk namens de GZB..

In december wordt de kerstkaartenactie georganiseerd die elk jaar weer mede dankzij een groot aantal vrijwilligers een groot succes is. De opbrengst wordt bestemd voor een speciaal geselecteerd zendingsdoel.

Elk jaar gaan we langs bij de belijdeniscatechisanten om over het werk van de zendingscommissie te vertellen, geven we ze het dagboek Een handvol koren en een jaarabonnement op Alle Volken van de GZB

We onderzoeken in welke mate we zendingsprojecten kunnen ondersteunen.

We doen mee met de oud papier actie in Kootwijkerbroek en krijgen zo aanvullende financiele middelen om alles te bekostigen.

De zendingsbussen bij de uitgangen van de kerken in Kootwijk en Kootwijkerbroek zijn ook bestemd voor het zendingswerk

Daarnaast brengt de zendingscommissie een aantal malen per jaar het magazine Connect uit. Wil je hier graag meer over weten? Mail dan naar connect@pknkwb.nl

Givt

Onderstaande QR Code verwijst naar de givt app. Deze kun je scannen met je mobiel om een gift naar ons over te maken. Zendingscommissie QR (met Givt opmaak).png

Jos Ansink

Evangelisatie ouderling (wijk 1)