Menu Sluiten

Giften

cf1efba1-772c-4e43-af44-bac58e2dc0ce.jpg

Meer dan een gift

Wist je dat als je een trouwe gever bent aan goede doelen (waaronder hopelijk onze gemeente) het verstandig is om te kijken naar de inkomensgrens?

Wanneer je met je totaal aantal giften van een jaar onder de 1% van je inkomensgrens blijft of juist over de 10%-inkomensgrens gaat, heeft dit gevolgen voor de aftrekbaarheid van die giften bij de belastingdienst.

Daarom willen we je graag attenderen op het doen van periodieke schenkingen. Voor deze schenkingen gelden namelijk die 1% en 10%-grenzen niet.

Hoe werkt dat? Je legt middels een notariële akte vast dat je onze gemeente jaarlijks (gedurende een aantal jaren) een bedrag schenkt. Vervolgens maak je dat bedrag ook daadwerkelijk jaarlijks aan ons over. Zo is je gift volledig aftrekbaar. Voor iedere periodieke schenking van € 1000,– of meer is onze gemeente bereid om de kosten van de notariële acte voor haar rekening te nemen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Voor meer algemene informatie kun je ook terecht op www.anbi.nl en www.schenkservice.nl

Person.svg

Gert Schouten

Penningmeester