Menu Sluiten

Evangelisatiecommissie

AdobeStock_370107361.jpeg

De evangelisatiecommissie is in december 1990 opgericht om de kerkenraad bij te staan met het opzetten van het evangelisatiewerk binnen onze eigen gemeente. De commissie heeft hierbij de volgende taken gekregen:

 • Adviseren kerkenraad.
 • Informeren van de gemeente over evangelisatiewerk.
 • Het betrekken van de gehele gemeente bij het evangelisatiewerk.
 • Het verzorgen van toerusting en vorming van medewerkers.
 • Het bijhouden van landelijke en regionale ontwikkelingen (o.a. contact IZB).
 • Opzetten en coördineren van evangelisatieactiviteiten.

Zitting

De volgende personen hebben zitting in de commissie:

 • Barry Budding (voorzitter)
 • Dick Blankespoor (evangelisatieouderling)
 • Jos Ansink (evangelisatieouderling)
 • Gerlinde van de Krol (secretaris/ penningmeester)
 • Saskia Kuijt (VBW)
 • Janine van de Pol (activiteiten)
 • Albert van de Kuilen (jeugdraad)

Vragen e.d. kunnen naar dit e-mail adres verzonden worden: evangelisatie@pknkwb.nl

Over de commissie

Een belangrijke taak van de commissie is het betrekken van de gemeente bij het evangelisatiewerk. Dit wordt gedaan door hierover te schrijven in de kerkbode, sprekers uit te nodigen voor een evangelisatieavond of het houden van een actie.

Alpha cursus

Onder deze taak van de EC valt ook de Alpha-cursus. De Alpha-cursus is een mix van samen eten, zingen luisteren naar een ‘praatje’ en samen doorpraten over het thema in een ongedwongen, ontspannen sfeer.

Alpha is speciaal bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en wat dat voor hen kan betekenen.

Iedereen is welkom, of je pas christen bent geworden of nog zoekende.
Of mensen die de basis van het geloof (opnieuw) willen doordenken.

Meer informatie vind je op de alpha-cursus pagina.

Zangavond Kootwijk

In Kootwijk worden er eens in de 2 weken, gedurende de zomervakantie, zangavonden georganiseerd in de kerk van Kootwijk, waarbij er ook gelegenheid is voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of ranja.

Openluchtdienst

Op 2e Pinksterdag wordt er een openluchtdienst gehouden, met als doel mensen te trekken die de drempel naar de kerk te hoog vinden. De locatie wordt bekend gemaakt via de kerkbode, lokale berichten en folders en op de website.

Open kerk Kootwijk

De kerk van Kootwijk wordt op de zaterdagen in de vakanties (m.u.v. de voorjaarsvakantie), tijdens open monumentendag, opengesteld voor toeristen. Er is dan een gastheer/-vrouw aanwezig die de bezoekers kan ontvangen of een gesprekje met hen kan aanknopen.

Kerstmarkt

Al enkele jaren wordt er een Kerstmarkt gehouden op het grasveld bij de kerk. In de Kooi kunnen de kinderen een knutselwerkje maken en is de evangelisatie commissie aanwezig met een kraam/vuurkorf of iets dergelijks om de marktbezoekers aan te spreken over bijvoorbeeld het Kerst evangelie.

Nieuw in de gemeente

Voor mensen die nieuw in Kootwijkerbroek komen wonen is het soms best moeilijk om in te burgeren in onze gemeente. Deze mensen worden daarom zo snel mogelijk door iemand uit de gemeente bezocht om hen hartelijk welkom te heten en hen een boeketje te overhandigen.

Voorbede

Iedere maand wordt een voorbede in de kerkbode geplaatst waarbij de gemeente wordt opgeroepen om te bidden voor een bepaald onderwerp. De voorbeden worden door diverse groepen in de gemeente geschreven.

Kraam Kootjebroekse markt

Elk jaar staat de evangelisatiecommissie met een kraam op de Kootjebroekse markt. Aan de hand van een thema en door bijvoorbeeld iets uit te delen, proberen we gesprekken aan te knopen met de marktbezoekers over het geloof.