Menu Sluiten

Ledenadministratie

Volwassenen.jpg

Ledenadministratie

Het college van kerkrentmeesters heeft ook als taak: Het bijhouden van belijdenis-, doop- en trouwboeken. Deze zaken worden verzorgd door Gerlinda Soetendaal.

Zij zorgt voor de wijzigingen, die verwerkt moeten worden in gezinssamenstellingen. Ze zorgt ook voor overschrijvingen of uitschrijvingen. Je word nadrukkelijk verzocht wijzigingen in de samenstelling van uw gezin niet alleen door te geven aan je predikant en sectieouderling, maar zeker ook aan de ledenadministratie. Stuur de ledenadministratie bericht van geboorte, overlijden of verhuizing.

Kerkelijke administratie

Voor onze gemeente hebben wij een kerkelijke administratie. Daarin staat wie onze leden zijn, waar zij wonen, of het belijdende leden zijn, etc. Daarnaast gebruiken we gegevens van onze leden voor het pastoraat, het vrijwilligerswerk en de ambtelijke taken. Het mooie van de kerk is dat we één gemeente zijn. De gemeenschap met God en Zijn Zoon en de onderlinge band staan centraal.

Als kerkelijke gemeente willen we zorgvuldig en in lijn met de regelgeving omgaan met de persoonsgegevens. Tegelijk voelen we ook wel wat spanning. De regelgeving is geschreven vanuit het individu, terwijl het bij de kerk draait om de onderlinge gemeenschap.

Gerlinda Soetendaal.png

Gerlinda Soetendaal

Ledenadministratie