Menu Sluiten

Jeugdraad

Placeholder vloer bruin.webp

De Jeugdraad

Ter ondersteuning van het plaatselijke jeugdwerk heeft de kerkenraad een jeugdraad ingesteld.

Ongeveer 5 keer per jaar is er een jeugdraadsvergadering waarin afgevaardigden uit alle delen van het jeugdwerk bijeenkomen onder leiding van de jeugdouderling.

De jeugdraad heeft van de kerkenraad de verantwoordelijkheid gekregen om zelf beslissingen te nemen rond de dagelijkse uitvoering van jeugdwerkactiviteiten.

De jeugdouderling krijgt op iedere kerkenraadsvergadering gelegenheid om verslag uit te brengen rond het jeugdwerk.

De taken van de jeugdraad

  • Visie ontwikkelen op het jeugdwerk en dit vastleggen in een beleidsplan.
  • Uitdragen van de visie, allereerst aan de kerkenraad, daarna ook aan de jeugdleiding, ouders en de gehele gemeente.
  • Adviseren kerkenraad aangaande vormgeving van het jeugdwerk (signaleren van problemen of knelpunten in het jeugdwerk, proberen oplossingen daarvoor aan te dragen).
  • Organiseren van alle onderdelen van het jeugdwerk (faciliteiten verlenen op gebied van organisatie, het vinden van leiding, geld, materiaal en deskundigheid).
  • Een herkenbaar en toegankelijk platform in de gemeente zijn, waar iedereen met vragen, opmerkingen of suggesties voor verbetering terecht kan.
  • Toerusting bieden aan de leiding binnen het jeugdwerk en aan de ouders in relatie tot geloofsopvoeding.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kun je het contact opnemen met onze secretaris José Snellen-de Bruin.

Voor specifieke vragen over het jeugdwerk kun je terecht bij jeugdouderlingen Dick van Ekkeveld en Henko van de Weerd.

Dick van Eckeveld

Jeugdouderling

Jonathan van de Pol.png

Jonathan van de Pol

Jeugdouderling

Person.svg

José Snellen-de Bruin

Secretaris jeugdraad