Menu Sluiten

Catechese

Bijbel lezen.jpg

Catechisatie

Tijdens de wintermaanden (eind september t/m maart) wordt wekelijks catechisatie gegeven aan onze jongeren. Dat wil zeggen: onderwijs vanuit Schrift en Belijdenis. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom. Het is van heel groot belang dat jongeren vertrouwd gemaakt worden met de fundamenten van ons geloof. Psalm 78 laat heel duidelijk de noodzaak en het doel van het geloofsonderricht zien. Het komt erop aan dat onze jongeren Gods daden niet vergeten, Zijn geboden bewaren en vooral ook, dat zij hun hoop op God leren stellen.

De Heere heeft Zelf beloofd, dat wie Hem vroeg zoeken, Hem zullen vinden. En waar kun je de Heere beter zoeken dan in Zijn Woord? Het Woord biedt houvast en wil ook jongeren wijs maken tot zaligheid. Dat Woord wil voor een ieder een lamp zijn voor onze voet en een licht op ons pad.

Het is van groot belang, dat ouders met de catechese meeleven. Het is belangrijk, dat zij thuis met hun kinderen hierover spreken en erop toezien, dat hun kinderen trouw de catechisaties bezoeken. Het is de bedoeling, dat de catechisanten elke week thuis de behandelde stof, liefst met behulp van de ouder(s), doornemen en zich eigen maken.

Iedere week gaat ook de catechisatiebus rond. De opbrengst gaat voor de helft naar onze eigen gemeente als een bijdrage aan de kosten van de catechese; de andere helft gaat naar een goed doel, dat door de diaconie wordt bepaald.

Planning

Groep 7 en 8

Basiscatechese is bedoeld voor de oudste leerlingen van de basisschool. Dat is namelijk een hele mooie leeftijd om meer van de Bijbel te leren kennen. Dit jaar gaat het over het Oude Testament. Vorige jaren was het eens per maand op donderdagmiddag na schooltijd voor groep 8. Vanaf dit seizoen zijn ook de kinderen van groep 7 welkom! Omdat de woensdagavondclub niet elke week is, is de basiscatechese er in de andere weken. Maar sommige kinderen hebben op woensdagavond al andere dingen. Daarom is er ook de mogelijkheid om op donderdag de basiscatechese te volgen. Klik hier voor het rooster voor de basiscatechese en de woensdagavondclub.

12-15 jaar

Onze jongste catechisanten (12-15 jaar) krijgen mentorencatechese. Het is een vorm van catechese, waarbij eerst door de catecheet een algemene inleiding op het onderwerp wordt gehouden, waarna onder begeleiding van een mentor voor de verwerking in groepjes wordt uiteengegaan.

Dit document geeft de planning weer van komend cathegese seizoen.

16+

Vanaf 16 jaar is er catechisatie, waarbij alle catechisanten van een leeftijdsgroep één groep vormen.

De catechisaties worden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer gegeven. Inlichtingen over aanvangstijden en leeftijdsgroepen worden bij aanvang van het seizoen bekendgemaakt in de kerkbode.

Jongeren met beperking

Binnen onze gemeente wordt, op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, de gelegenheid gegeven aan jongeren met een verstandelijke beperking om deel te nemen aan een catechese uur. Het eerste deel, ca. 15 minuten, wordt de inleiding samen met de andere jongeren van de mentoren catechese gevolgd, daarna gaat deze groep afzonderlijk verder onder begeleiding van 2 mentoren op hun eigen niveau. Voor deze catechese kun je contact opnemen met één van de jeugdouderlingen.

Dick van Eckeveld

Catechese commissie

Person.svg

Maarten van de Kuilen

Catechese commissie

Person.svg

Pauline Amsing

Catechese commissie

Person.svg

Wilmieke Top

Catechese commissie