Menu Sluiten

Trouwen

Trouwen.jpg

Huwelijk van (toekomstige) gemeenteleden

Via dit formulier, kan je je huwelijksaanvraag indienen. Hieronder vindt je de uitleg wat er daarna gebeurt en wat er nog meer nodig is.

De kerkenraad verwacht dat bruidsparen die Gods Zegen over het huwelijk vragen voor en na hun trouwdag leven volgens de normen van Gods Woord, in afhankelijkheid met Hem. Op de bruiloft te Kana was de Heere Jezus te gast. Als je samen je knieën buigt voor Hem, zal ook de rest van de dag zo ingevuld worden dat de Heere Jezus erbij kan zijn.

Aanstaande bruidsparen die op de trouwdag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven willen vragen, worden geadviseerd zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de volgende personen:

 • De koster van het gewenste kerkgebouw om de kerk te reserveren.
 • De wijkpredikant van de bruid om te vragen of hij de dienst kan begeleiden. Mocht de bruid van buiten de gemeente komen dan betreft het de predikant van de bruidegom. Komen beiden van buiten de gemeente, maar willen jullie wel als gemeenteleden binnen onze gemeente trouwen, omdat jullie na het huwelijk bij onze gemeente aansluiten, neem dan contact op met de wijkpredikant waaronder het toekomstige adres valt (zie ook indeling wijkgemeente 1 en indeling wijkgemeente 2).
 • Vervolgens vult je het digitale formulier voor huwelijksaanvraag in en klik op verzenden.

Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt jullie huwelijksaanvraag behandeld en zonder tegenbericht goedgekeurd.

Vervolgens worden jullie samen ruim voor de trouwdatum door de predikant uitgenodigd voor een gesprek over het christelijk huwelijk en over de trouwdienst zelf. Ook is er een gesprek met de wijkouderling.

Door de kerk zal in principe voor een organist worden gezorgd. Daarnaast is er in overleg met de predikant overleg mogelijk naar jullie wensen voor de dienst en de muzikale begeleiding. Denk hierbij aan een piano, gitaar, etc.

Voor de trouwdienst wordt een verplichte eigen bijdrage van € 100,- gevraagd als onkostendekking van de organist, de koster en de energiekosten. Daarnaast zal er een collecte als teken van dankbaarheid worden gehouden.

Trouwdiensten worden standaard uitgezonden via de kerkradio en Kerkdienst Gemist. De opname is op Kerkdienst Gemist terug te kijken en te downloaden.

Om misverstanden te voorkomen gaan wij ervan uit dat de kerk maximaal 1 uur voor aanvang en 1 uur na afloop van de trouwdienst beschikbaar is voor het bruidspaar en eventuele extra organisatie rond de aankleding.

Huwelijk van niet-gemeenteleden

Zowel het kerkgebouw te Kootwijkerbroek als in Kootwijk is te huur voor trouwdiensten.


Praktische informatie:

 • De huurprijs (incl. beloning koster) voor Kootwijkerbroek is € 350,- en voor Kootwijk € 400,- euro.
 • Er worden in deze kerkgebouwen alleen huwelijken ingezegend tussen man en vrouw.
 • De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de dienst.
 • Bruidsparen verzorgen zelf een predikant en een ouderling van dienst.
 • De huwelijksdienst dient een gereformeerd-protestants karakter te hebben en er mogen geen vrouwelijke predikanten voorgaan tijdens de huwelijksdienst.
 • Een knielbank is aanwezig.
 • Ook een orgel is aanwezig en beschikbaar, maar voor een organist zullen jullie zelf zorg moeten dragen.
 • Als je wilt collecteren dan zijn daarvoor collectezakken aanwezig, voor collectanten zullen jullie zelf moeten zorgen.
 • Er is een koster aanwezig ter ondersteuning en organisatie van de dienst. Voor het gebruik van de kerk is de koster verantwoordelijk.
 • De koster bedient de geluidsinstallatie.
 • Er mag aan het interieur van de kerk niets veranderd worden, bijvoorbeeld het verplaatsen van stoelen of banken is niet toegestaan. Ook mogen er geen versieringen in de kerk aangebracht worden (tenzij in overleg met de koster).
 • Om misverstanden te voorkomen gaan wij ervan uit dat de kerk maximaal 1 uur voor aanvang en 1 uur na afloop van de trouwdienst beschikbaar is.
 • De kerk dient na gebruik zo schoon mogelijk achtergelaten te worden (denk aan achter gelaten liturgieën e.d.).
 • Mocht onverhoopt de verhuurder (de Hervormde gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek) door overmacht niet in staat zijn de gehuurde kerk ter beschikking te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 • Het college van kerkrentmeesters beoordeelt iedere aanvraag, en behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een huwelijksdienst zonder nadere toelichting te weigeren. Jullie verzoek wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van het College van Kerkrentmeesters. Het College vergadert normaal iedere laatste dinsdag van de maand. Na behandeling krijgen jullie schriftelijk of per email een reactie op het verzoek. Mochten jullie tussentijds vragen en/of opmerkingen hebben omtrent de behandeling van het verzoek, dan kunnen jullie je wenden tot het College van Kerkrentmeesters.
 • We verzoeken jullie vriendelijk de huurprijs van de kerk incl. eventuele verdere kosten een maand voor de trouwdatum over te maken op rek.nr. NL02 RABO 0305 5110 25 t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek.


In verband met de beschikbaarheid van het kerkgebouw is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de koster van het betreffende kerkgebouw om te informeren of de kerk vrij is, zodat deze gereserveerd kan worden.