Menu Sluiten

Veilige Kerk

Placeholder vloer bruin.webp

Veilige Kerk

In de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek leven we in het besef dat we aan elkaar gegeven zijn. Daarom willen we in vertrouwen een gemeenschap vormen. We willen voorkomen dat er iets misgaat in de onderlinge verhoudingen. Loopt het voor jouw gevoel toch mis? Waar kun je dan terecht?

HULP voor jou

Binnen onze gemeente
Ongewenste intimiteit, grensoverschrijdend gedrag, misbruik; ook in de kerk komt dit voor. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover!

Binnen onze gemeente zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Als jij je onveilig voelt of hebt gevoeld bij iemand binnen de kerk en je wilt het delen, neem dan contact op met één van de onderstaande vertrouwenspersonen Ook in situaties waarbij je vermoedt dat dit speelt bij anderen kun je contact opnemen. Je kunt dit ook anoniem doen via dit formulier. Jouw verhaal is bij hen in veilige handen en er wordt niets met anderen gedeeld zonder jouw toestemming.

Wat de functie van een interne vertrouwenspersoon is lees je iets verderop of klik hier.

De vertrouwenspersonen zijn: Lucia Jansen en Arjen Lagerweij. Je kunt ze via email, vertrouwenspersonen@pknkwb.nl of telefonisch, 06 28971801 bereiken.

NEEM CONTACT OP ~ Binnen onze gemeente

Buiten onze gemeente instanties en organisaties Wil je bij een instantie buiten de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek een melding doen? Dat kan bij het Meldpunt interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. Jongeren kunnen voor een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris terecht. Natuurlijk kun je ook bij je huisarts terecht. Aan het eind van deze pagina vind je hier meer informatie over, of klik op onderstaande link.

NEEM CONTACT OP ~ Buiten onze gemeente

Commissie Veilige kerk
In onze gemeente is een commissie ‘ Veilige Kerk’. We willen als gemeenteleden op een veilige en respectvolle manier met elkaar omgaan. De commissie ‘ Veilige Kerk’ is erop gericht om met elkaar een vertrouwde omgeving te bieden waarin iedereen zich veilig voelt. De taken in deze commissie zijn erop gericht dat er duidelijke afspraken en omgangsregels zijn over gewenst gedrag en dat we leren elkaar als gemeenteleden hierop aan te spreken als er sprake is van ongewenst gedrag. De omgangsvormen en het elkaar hierop aanspreken heeft continue aandacht nodig.

Wat is een interne vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over ervaringen met betrekking tot ongewenst gedrag binnen de kerk. De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor ieder gemeentelid.

De kerk wil een veilige plaats zijn voor iedereen. Toch kan er ongewenst grensoverschrijdend gedrag worden ervaren of gesignaleerd door iemand. Voor mensen die hiermee te maken hebben en die daar graag over willen praten, heeft de Hervormde Gemeente Kootwijk en Kootwijkerbroek twee vertrouwenspersonen aangesteld. Bij hen kun je ook terecht als je een melding wilt doen.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met ongewenst gedrag, maar het kan ook zijn dat je dit signaleert bij anderen binnen de kerk. Een vertrouwenspersoon is er dus voor iedereen die ongewenst grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert. Dat kan zijn: agressie, geweld, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten, buitensluiten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie vooral een luisterend oor. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning bieden bij het doen van een melding of bij het indienen van een klacht.

Geheimhoudingsplicht
Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie. De vertrouwenspersoon mag niets doen met de informatie die jij geeft zonder jouw toestemming. De vertrouwenspersoon zal geen verdere stappen ondernemen zonder overleg. Er worden ook geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties.

Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon

  • Het bieden van een luisterend oor
  • Het nagaan van de melding
  • Samen zoeken naar een goede aanpak
  • Het begeleiden van de melder van ongewenst gedrag richting een oplossing
  • Inzichtelijk krijgen of een doorverwijzing noodzakelijk of wenselijk is
  • Het doorverwijzen naar de juiste instanties
  • Het (anoniem) rapporteren van meldingen en klachten aan de kerkenraden, zodat evaluatie en aanpassing van het beleid kan plaatsvinden. E.e.a. is niet terug te voeren op individuele betrokkenen

NEEM CONTACT OP

Buiten onze gemeente

Meldpunt interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR).
Telefoon: 030 - 303 85 90
E-mail: info@smpr.nl
Website: www.smpr.nl

De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie. Zij begeleiden bij het verwerken van wat de persoon is aangedaan en helpen hem/haar om dit te integreren in hun leven. De vertrouwenspersonen hebben daartoe een training gevolgd. Ze helpen bij de beslissing om wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt bij tijdens een eventuele klachtenprocedure. Zij zijn geen juristen, maar hebben wel ervaring opgedaan met klachtenprocedures.

Aan de begeleiding door een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

SMPR heeft ook gemeente begeleiders die kerkenraden ondersteunen bij het hanteren van een situatie.

Externe vertrouwenspersonen Veilige Kerk (bij Elan, christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie te Barneveld) Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld

Dhr. Jan Hendrik van Schothorst Telefoon: 06 - 34 51 22 79 / 0342 - 40 01 40
E-mail: veiligekerk@elanbarneveld.nl

Mevr. Annechien Vinke Telefoon: 06 - 20 29 29 54
E-mail: veiligekerk@elanbarneveld.nl

Politie:
Telefoon: 112 als direct hulp nodig is
Telefoon: 0900 - 88 44 voor overige gevallen

Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Midden Gelderland, Noord en Oost Gelderland)
Telefoon: 0800 - 2000 (gratis landelijk nummer, 24/7 bereikbaar)
Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Stichting Chris
Landelijke organisatie voor Christelijke Kinder- en Jeugdhulp. Mogelijkheid tot mailen, bellen en anoniem chatten.
Website: www.chris.nl
Telefoon: 078 - 631 23 00

Stichting VPSG (Vrouwen pastoraat seksueel geweld) biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Zij bieden een luisterend oor, zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.
Website: www.vpsg.nl

Person.svg

Arjen Lagerweij

Vertrouwenspersoon

Person.svg

Lucia Jansen

Vertrouwenspersoon