Menu Sluiten

Gastpredikanten

Orgel.jpg

Geachte gastpredikant,

Welkom in onze gemeente!

Hieronder treft u zoveel mogelijk relevante informatie aan omtrent onze erediensten. Wilt u deze in zijn geheel doornemen en uw liedkeuze en lichaamslengte tijdig doorgeven aan de koster op het genoemde emailadres?

Liturgie

In onze erediensten volgen we op hoofdlijnen de klassieke liturgie.

Afkondigingen

Bij aanvang van de eredienst heet de ouderling van dienst een ieder welkom en verricht de afkondigingen. Als predikant zit u dan bij de kerkenraad. Na het zingen van het eerste lied brengt de ouderling van dienst u naar de kansel.

Bijbelvertaling

We gebruiken bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Indien dit voor u principieel bezwaarlijk is, mag ook de klassieke Statenvertaling gebruikt worden.

Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen

De psalmen, gezangen en liederen worden ritmisch gezongen. Voor de psalmen is de berijming van 1773 het uitgangspunt. Past bij een bepaald zangmoment de berijming uit Weerklank beter, dan is dat ook mogelijk. Naast het primaat van de psalmen geven we graag ruimte aan het geestelijke lied. Voorwaarde daarbij is dat in het geheel van de eredienst er tenminste 4 zangmomenten voor de psalmen (1773 of Weerklank) gereserveerd zijn. Op de overige zangmomenten mogen andere liederen geselecteerd worden waarbij de bundel "Weerklank" de voorkeur heeft.

Toepassing in de praktijk

Een "gewone" eredienst heeft normaliter 6 zangmomenten (inclusief voorzang). Bij minimaal 4 psalmen / enige gezangen, zijn er dus nog 2 momenten waarop een ander lied gezongen kan worden. Bij diensten waarin meer dan 6 zangmomenten zijn, is het dus ook mogelijk om op 3 (of meer) momenten een ander lied te zingen.

Beamers in Kootwijkerbroek

In Kootwijkerbroek wordt gebruik gemaakt van beamers voor de projectie van de psalmen, liederen en Schriftlezing. Om de presentatie goed voor te bereiden, is het van belang dat u de liturgie tijdig aanlevert. Wij maken gebruik van Powerpoint. Dat betekent dat wijzigingen vlak voor of tijdens de dienst niet mogelijk zijn. Derhalve zal organist en gemeente altijd de Powerpoint volgen.

Schoollied

Op de plaatselijke “basisschool met de Bijbel” wordt door de kinderen iedere week een psalm / lied aangeleerd. Op de maandag voorafgaand aan uw preekbeurt krijgt u per email *) deze psalm / dit lied door, zodat u het een passende plaats in de eredienst kunt geven. *) _Graag voor het doorgeven van de liturgie niet dit emailadres gebruiken, maar één van de emailadressen die onderaan deze pagina staan. Daarmee bereikt u het gehele kostersteam, organistenteam en het beamteam in één keer._

Slotzang

Het is gebruikelijk dat de gemeente bij de slotzang gaat staan.

Collecten

De collecten worden (fysiek en digitaal) gehouden tijdens het voorspel van de psalm / het lied voorafgaand aan de preek. De ouderling van dienst heeft deze collecten bij aanvang van de dienst afgekondigd.

Voorbeden

De voorbede wordt normaliter gedaan tijdens het slotgebed. Daartoe krijgt u in de consistorie een blad met namen van mensen die voorbede nodig hebben, voorzien van een korte toelichting per persoon.

Kind en eredienst

Voor de kinderen in de basisschoolgroepen 1 t/m 4 wordt er in Kootwijkerbroek tijdens de ochtenddienst een Bijbelklas verzorgd.

Deze kinderen zitten vanaf aanvang dienst bij hun ouders/verzorgers. Na het gebed en voor de Schriftlezing is er een kort kindermoment en wordt er een kinderlied gezongen.

Tijdens het kindermoment blijven de kinderen op hun plaats zitten. U hebt de gelegenheid om ze kort toe te spreken en het kinderlied aan te kondigen. Dit kinderlied wordt door de commissie aangereikt.

Tijdens het naspel van het kinderlied vertrekken de kinderen naar het verenigingsgebouw Eben Haëzer. Daar krijgen groep 1/2 en groep 3/4 hun eigen programma aangeboden aan de hand van daarvoor bestemde HGJB-methodes.

De kinderen van groep 3/4 komen tijdens het naspel van het lied na de preek weer terug en gaan bij hun ouders zitten. Er hoeft dan niet opnieuw aandacht aan de kinderen besteed te worden.

In Kootwijk is er geen kinderoppas of Bijbelklas.

Aanlevering te zingen liederen en schriftlezing (liturgie)

Graag uiterlijk vrijdagmiddag 12:00 uur voorafgaand aan een preekbeurt de liturgie doorgeven: Voor diensten in Kootwijk: liturgiekootwijk@pknkwb.nl Voor diensten in Kootwijkerbroek: liturgiekootwijkerbroek@pknkwb.nl Het wordt op prijs gesteld als u uw lichaamslengte ook doorgeeft, zodat de hoogte van de lessenaar op de kansel daarop afgestemd kan worden.

Contact

Hebt u nog andere vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de kosters of de preekbeurtenregelaar, hier rechts bij de contactpersonen.

Uitzending en opname

Onze kerkdiensten worden live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl en blijven daar een jaar lang ter download beschikbaar. Er zijn geen inloggegevens nodig om onze diensten te bekijken.

Locatie en aanvangstijden

Kerkgebouwen

Kootwijkerbroek: Veluweweg 84

Kootwijk: De Brink 2

Aanvangstijd diensten

Kootwijkerbroek: 9:30 uur en 19:00 uur

Kootwijk: 10:00 uur en 16:30 uur

Uitzonderingen

Kootwijkerbroek

1 januari: 10:00 uur

Bid-/Dankdag: 9:30 uur en 19:30 uur

Goede Vrijdag: 19:30 uur

Oudejaarsdag: 19:30 uur

Kootwijk

Bid-/Dankdag: 19:30 uur

Goede Vrijdag: 19:30 uur

Oudejaarsdag: 19:30 uur

Liturgie voor de erediensten in Kootwijkerbroek

De liturgie is hier te downloaden, zodra deze beschikbaar is.

Hans van Hunen.png

Hans van Hunen

Preekbeurten organisator

contactpersoon