Menu Sluiten

Kerkrentmeesters

Collecte.jpeg

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderlingen-kerkrentmeester die zitting hebben in de kerkenraad en 3 lidmaten-kerkrentmeester.

De taak van dit college is het beheren van de materiële belangen van onze Hervormde Gemeente.

Een van de belangrijkste taken is de geldwerving om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Hiervoor worden we bijgestaan door vrijwilligers uit de gemeente, bij het inzamelen van de kerkelijke bijdrage 2x per jaar en bij het collecteren voor het verjaardagsfonds.

Ook wordt er vrijwel iedere zondag twee collecten gehouden voor de kosten van de eigen gemeente.

Daarbij valt te denken aan het instandhouden van de predikantsplaatsen, onderhoud gebouwen, kerkelijkwerk, etc.

Omstreeks november ieder jaar wordt een gemeenteavond gehouden in ons verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’; daar wordt de jaarrekening van het vorig jaar en de begroting van het komende jaar gepresenteerd.

Lopende zaken en plannen worden besproken. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.

Dirk Jan van de Pol.png

Jan Dirk van de Pol

Voorzitter KRM

Arjan van de Kamp.png

Arjan van de Kamp

Secretaris

contactpersoon