Menu Sluiten

Nieuws uit de AK

30.04.2024
Donderdag 18 april kwam de AK weer samen. We lazen Markus 1: 40 – 45. In deze geschiedenis zien we Jezus’ hart, hand e…
Lees meer

Nieuws uit de AK

21.02.2024
Donderdag 8 februari jl. kwam de AK voor het eerst samen in 2024. Aan de hand van een schema voor de wekelijkse Torah …
Lees meer

Nieuws uit de AK

12.12.2023
Donderdag 30 november jl. kwam de AK weer samen. Aan het begin van de Adventstijd stonden we stil bij Daniël 2: 31-45.…
Lees meer

Nieuws uit de AK

14.11.2023
Donderdag 2 november jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we aan de hand van Romeinen 8:29-30 na ov…
Lees meer

Spreekuur kerkenraad

14.11.2023
Het programma van de gemeenteavond is gevuld met mooie en belangrijke onderwerpen. Maar misschien wilt u /jij iets ande…
Lees meer

Nieuws uit de AK

27.06.2023
Donderdag 15 juni jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we na over de roeping van ambtsdragers n.a.v…
Lees meer

Viering Heilig Avondmaal

13.06.2023
Enige weken geleden hebben we u en jou al geïnformeerd over een aantal praktische wijzigingen bij de viering van het He…
Lees meer

Nieuws uit de AK

02.05.2023
Donderdag 20 april jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we na over Markus 12:13 -17. Dit gedeelte r…
Lees meer

Viering Heilig Avondmaal

02.05.2023
Op basis van de input vanuit het gezamenlijke kerkenraadsoverleg en de gehouden gemeenteavond op 30 maart jl. over de i…
Lees meer