Viering Heilig Avondmaal

Enige weken geleden hebben we u en jou al geïnformeerd over een aantal praktische wijzigingen bij de viering van het Heilig Avondmaal. Onderstaande punten willen we graag (nogmaals) onder uw aandacht brengen: - Tijdens de viering gaat de grote beker met wijn en de schaal met brood rond. Gemeenteleden die de voorkeur geven aan kleine bekertjes kunnen daar gebruik van maken. Deze staan verspreid op tafel klaar en zijn gevuld met alcoholvrije wijn. Ook staan er schaaltjes met glutenvrij brood op de tafel. - Tijdens de avondmaalsviering wordt de voorganger in beeld gebracht zodat de thuiskijkers meer betrokken zijn bij de tekenen van brood en wijn. Consequentie is wel dat avondmaalgangers, die direct naast of (schuin) tegenover de dominee zitten, in beeld kunnen komen. - In Kootwijkerbroek zal tijdens de avonddienst een voortgezette avondmaalsviering en nabetrachting gehouden worden. In Kootwijk zal ‘s middags alleen een nabetrachtingdienst zijn. Aan het begin van de tafelviering zal de voorganger de gang van zaken nog even toelichten. Wij wensen u en jou gezegende diensten toe. Algemene Kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK