Menu Sluiten

Nieuws uit de AK

02.05.2023
Donderdag 20 april jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we na over Markus 12:13 -17. Dit gedeelte r…
Lees meer

Data 2023 viering Heilig Avondmaal

02.05.2023
In 2023 hopen we het Heilig Avondmaal nog te vieren op: 18 juni, 3 september en 19 november.
Lees meer

Nieuws uit het CvK

02.05.2023
Op 24 april hebben we weer vergaderd. Hierbij enkele punten die voor u en voor jou van belang zijn. - Er zijn bordjes g…
Lees meer

Viering tweede paasdag

04.04.2023
Tijdens deze dienst is er geen oppas in de kelder, alle kinderen die normaal naar de kelder gaan mogen met hun ouders m…
Lees meer

Mannenvereniging 'Onderzoek de Schriften'

04.04.2023
Het winterseizoen zit er alweer op. Op woensdag 29 maart hadden we onze slotavond. Met als gastspreker Ds. Glashouwer. …
Lees meer

Hulp voor Oekraïne

04.04.2023
Deze week is er een Paasgroet gestuurd namens de gemeente aan Pastor Valentin en de mensen van Cherson. Wij wensten hen…
Lees meer

Dienstenveiling/Kootjebroekse markt

04.04.2023
Zaterdag 17 juni 2023 hopen we de Kootjebroekse markt weer te houden op het kerkplein. De voorbereidingen zijn al in vo…
Lees meer

Paasontbijt en viering

04.04.2023
Leuk dat veel mensen zich hebben opgegeven voor het paasontbijt wat om half 9 begint. Aansluitend is om 10 uur de paasv…
Lees meer

Bijbelkring Kootwijkerbroek

04.04.2023
We hebben afgesproken om nog één keer bij elkaar te komen op woensdag 12 april. We lezen dan Nehemia 13: 15-31 en we be…
Lees meer