Spreekuur kerkenraad

Het programma van de gemeenteavond is gevuld met mooie en belangrijke onderwerpen. Maar misschien wilt u /jij iets anders met ons bespreken. Dat kan bijv. over de jaarcijfers van CvK en diaconie zijn, of bepaalde aspecten van het gemeenteleven. Daarvoor is op afspraak 23 november tussen 19.00 en 19.45 uur gelegenheid. Aanmelden daarvoor kan bij de scriba van de AK, Klaas Herweijer, scriba-ak@pknkwb.nl.

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK