Nieuws uit de AK

Donderdag 18 april kwam de AK weer samen. We lazen Markus 1: 40 – 45. In deze geschiedenis zien we Jezus’ hart, hand en wil terug. De volgende punten willen we met u en jou delen:
-We zijn blij met de goede opkomst tijdens de erediensten, vooral ‘s ochtends. Uit de ‘kijkcijfers’ die Kerkdienst Gemist bijhoudt, blijkt dat er gemiddeld op een zondag ook via ca.165 aansluitingen de dienst meebeleefd wordt. ‘s Avonds betreft dat ca.100 aansluitingen. De redenen om op deze wijze mee te leven, zijn heel divers. Het is goed om ook aandacht voor deze groep te hebben en houden.
- Na de zomervakantie start er in onze gemeente onder de naam ‘Isha’ een nieuwe Bijbelstudiegroep voor vrouwen vanaf 25 jaar tot ongeveer 50 jaar. Isha zal ‘s avonds bij elkaar komen, op wisselende avonden. Binnenkort zullen zij zichzelf en het programma verder presenteren.
-Ons oud-gemeentelid Marc Brunekreeft gaat via Stichting Gave zich inzetten voor vluchtelingenjongeren. Voor ondersteuning (financieel en gebed) heeft hij zich ook tot onze gemeente gewend. Op 30 juni zal hij voor de ochtenddienst iets vertellen over zijn werk. Op 7 juli is de diaconiecollecte voor hem / zijn werk bestemd.
-Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in de stille week de vespers bezochten en op ‘witte donderdag’ het Heilig Avondmaal vierden. Over het algemeen is de manier waarop we het gevierd hebben, goed ontvangen. Enkele verbeterpunten hebben we genoteerd voor volgend jaar.
-Op woensdag 29 mei organiseren we een thema-avond rondom het Heilig Avondmaal. Heb je vragen, ben je zoekende naar de betekenis van het Heilig Avondmaal voor jou persoonlijk, kom dan naar deze avond. Meer info volgt.
- In onze gemeente is er de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal ook thuis te vieren, als het voor u / jou niet mogelijk is om naar de kerk te komen. De diaconie organiseert dat. Om meer mensen deze mogelijkheid te bieden, gaat de werkwijze veranderen. Meer informatie volgt. -Zoals reeds eerder genoemd heeft de evangelisatiecommissie in afstemming met de AK een enquete opgesteld met vragen over hoe u / jij het gemeenteleven ervaart in al zijn façetten. Binnenkort komt deze beschikbaar en we nodigen u / jou nu alvast uit om ‘m straks in te vullen.
-Bij het begin van een kerkdienst variëren de lengte van presentaties van zendingswerkers of gemeenteleden die betrokken zijn geraakt op een diaconaal project nogal eens. We hebben wat ‘voorwaarden’ geformuleerd om lengte en kwaliteit te bewaken.
-Steeds meer gemeenten werken met een kerkapp. Hoofddoel is om de meeste communicatie in de gemeente op één platform bij elkaar te brengen en om op deze manier bij te dragen aan meer verbinding met elkaar. Ook wij zijn daar mee bezig.
-In mei hopen we een gesprek te hebben met een afvaardiging van de Gereformeerde Kerk in Kootwijk. We ‘wonen’ als broeders en zusters onder het zelfde dak van de Protestantse Kerk. Het is goed om dan ook elkaar te ontmoeten.
Zo was er weer veel te bespreken. Er gebeuren veel mooie dingen in onze gemeente en daar zijn we God dankbaar voor. Wilt u en jij ook voor onze gemeente en haar kerkenraden blijven bidden?
Algemene Kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK