Nieuws uit de AK

Donderdag 15 juni jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we na over de roeping van ambtsdragers n.a.v. 1 Petrus 5:1-6. Het is goed om hier telkens aan herinnerd te worden. Vanuit de vergadering willen we graag een aantal punten met u delen: -Ds. Visser heeft ons iets verteld over het verloop van zijn studieverlof. Het is een waardevolle periode voor hem geweest maar pakt nu ook weer graag de draad op van het gemeentewerk. -In onze gemeente zijn diverse huisbijbelkringen actief. Met het oog op toerusting willen we deze graag wat meer in verbinding met elkaar staan. Daarin gaat Klazien Groot Wassink een coördinerende taak vervullen. Geef je leiding aan een huisbijbelkring? Dan is het fijn als je contact met haar opneemt. -Om te noteren: 23 november organiseren we een gemeente-avond. Nadere aankondiging volgt nog, maar in elk geval zullen beleidsplan en plaatselijke regeling op de agenda staan. -Af en toe laten we voorafgaand aan een kerkdienst een filmpje zien. Bijv. om een diaconaal doel te ‘promoten’ of iets van het werk en leven van een zendingswerker te laten zien. Over de (technische / inhoudelijke) kwaliteit ervan variëren de meningen nog wel eens. We hebben afgesproken dat voortaan de/een verantwoordelijk ambtsdrager het filmpje even screent, ook op inhoudelijke meerwaarde, voordat het op zondag getoond wordt. -Zoals vorige keer al aangekondigd willen we na de zomervakantie wat wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop we kinderen bij de eredienst betrekken. De laatste puntjes worden op dit moment op de ‘i’ gezet. Binnenkort volgt meer informatie. -Al diverse jaren bieden we kinderen die in groep 8 zitten 6 keer per winterseizoen basiscatechese aan op donderdagmiddag. Om diverse redenen willen we dit graag wat uitbreiden en verplaatsen. Op woensdagavond is er ‘om de week’ club voor deze doelgroep. De andere woensdagavonden willen we basiscatechese aanbieden voor de kinderen die in groep 7 en 8 zitten. Met het oog op sportactiviteiten van onze jongeren onderzoeken we nog of een 2e (andere) avond in de week haalbaar is. -HGJB en GZB bieden jaarlijks een zomerdagboekje aan voor de vakantieperiode. Deze hopen we a.s. zondag uit te delen bij onze kerk. -De openluchtdiensten staan weer voor de deur. Naast gezegende ontmoetingen rondom de Bijbel, zien we ook uit naar de ontmoeting met elkaar na deze diensten. Dit willen we na de zomervakantie ook voortzetten door elke 1e zondag van de maand na de ochtenddienst in Kootwijkerbroek samen koffie te drinken. Algemene kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK