Nieuws uit de AK

Donderdag 20 april jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we na over Markus 12:13 -17. Dit gedeelte roept op om steeds na te gaan ‘Wat vraagt God van ons?’ Vanuit de vergadering willen we graag een aantal punten met u delen: - Als AK hebben we afscheid genomen van Hendrik van Essen als scriba van de AK en werd Klaas Herweijer verwelkomd als zijn opvolger. - We hebben de Paasviering op 2e paasdag geëvalueerd. Algemeen beeld was dat dit een mooie viering was na een heerlijk paasontbijt. Helaas kwam de boodschap van het paaslied ‘Alive’ niet goed tot zijn recht doordat de ondertiteling weggevallen was. - We hebben gesproken over diverse aspecten van het Heilig Avondmaal. Meer daarover elders in deze kerkbodeberichten. - Er is een werkgroep bezig om na te denken over de wijze waarop kinderen steeds verder kunnen groeien in / vertrouwd raken met de kerkdienst (van kinderoppas naar de eredienst). Het plan moet nog verder uitgewerkt worden, maar het streven is wel om hiermee na de zomervakantie te starten. - Het regelmatig koffiedrinken na de dienst wordt gemist. Daarom willen we het weer maandelijks herintroduceren, m.u.v. de zomermaanden als er ook koffiedrinken is na de openluchtdiensten. Meer info volgt later. _Algemene kerkenraad _

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK