Viering Heilig Avondmaal

Op basis van de input vanuit het gezamenlijke kerkenraadsoverleg en de gehouden gemeenteavond op 30 maart jl. over de invulling van de viering van het Heilig Avondmaal heeft de AK het volgende besloten: - We gaan het verkorte formulier gebruiken vanwege het meer hedendaags taalgebruik. - De viering van het Heilig Avondmaal houden we aan tafel. - Tijdens de viering gaat de grote beker met wijn rond maar zijn er tevens op de tafel kleine bekertjes met alcoholvrije wijn en glutenvrij brood beschikbaar. - Tijdens de avondmaalsviering wordt de voorganger in beeld gebracht zodat de thuiskijkers meer betrokken zijn bij de tekenen van brood en wijn. Consequentie is wel dat avondmaalgangers, die direct naast de dominee zitten, in beeld kunnen komen. - Elke avondmaalstafel sluiten we, zoals gebruikelijk, af met zingen en Bijbel lezen. - In de avonddienst zal een voortgezette avondmaalsviering gehouden worden. - In de stille week voor Pasen houden we op Witte Donderdag ook een Avondmaalsviering. Dit is een extra viering. - Gedurende en na de coronaperiode hebben er geen bezinningsavonden meer plaatsgevonden. Deze avonden zijn velen tot zegen geweest, maar werden de laatste jaren door een beperkt aantal gemeenteleden bezocht. Daarom is besloten om te stoppen met deze bezinningsavonden. We onderzoeken nog of een andere vorm van bezinning te introduceren is.

Wij danken u voor uw betrokkenheid hierin door met ons mee te denken. We vertrouwen erop met de gemaakte keuzes ook in de toekomst op een waardige en passende wijze het Heilig Avondmaal te vieren tot eer van Hem, die het ingesteld heeft. Algemene kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK