Ds. Vroegindeweij en Open Doors

Rond Hemelvaart hebben we als algemene kerkenraad samen met ds. Vroegindeweij aan u meegedeeld dat hij 20% werktijd in onze gemeente gaat verminderen om zich zo meer in te zetten voor het werk van Open Doors en zo de vervolgde kerk tot steun te zijn. Inmiddels is de invulling van die werktijdvermindering ook rond en dat ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
• Ds. Vroegindeweij gaat ca. 14 preekbeurten minder verzorgen in onze gemeente. Gelet op de voorbereidingstijd die een preekbeurt kost is daarmee al voor een groot deel in de werktijdvermindering voorzien. Daarbij hebben we afgesproken dat dit zoveel mogelijk “gewone” zondagen zijn. Op hoogtijdagen hoopt ds. Vroegindeweij doorgaans in ons midden te zijn.
• De Bijbelkring in Kootwijk wordt komend seizoen verzorgd door onze oud-predikant ds. W. Meijer uit Voorthuizen.
• Circa 3 uur per week aan pastorale bezoeken gaat opgepakt worden door onze kerkelijk werker Wilmieke Top. Zij is al enkele jaren vanuit haar stage volop in onze gemeente betrokken en wil dit graag voor haar rekening nemen.
• Wilmieke was de afgelopen paar seizoenen ook nauw betrokken bij de mentorencatechese. Daar wil ze graag mee stoppen. Timon Droogendijk uit Rhenen (zie ook het vorige bericht) gaat dat nu oppakken in samenspraak met de beide predikanten en de catechesecommissie.
We zijn God dankbaar dat de openvallende taken zo snel ingevuld konden worden, zodat er ook echt ruimte ontstaat voor ds. Vroegindeweij om zich vanaf 1 september naast onze gemeente ook te richten op het werk van Open Doors. God voorziet op Zijn tijd. Zo hebben we dat ervaren.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Gert van den Berg, voorzitter

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK