Update energiearmoede

Eind 2022 hebben we u, vanuit de diaconie, geïnformeerd over het bestaan van de energietoeslag. Deze hoeft niet terugbetaald te worden en heeft geen invloed op belastingaangifte of zorgtoeslag! De energietoeslag (ca. €1000 in 2022) werd in bijna elke gemeente beschikbaar gesteld voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Barneveld (en Ede) hebben hier ook aan meegedaan. Mensen die een aanvraag hebben ingediend voor deze energietoeslag, en voldeden aan de voorwaarden, ontvingen deze toeslag begin 2023.
Het was destijds de bedoeling dat dit een eenmalige toeslag zou zijn, maar voor de winterperiode 23/24 heeft de gemeente Barneveld (en ook Ede) weer geld vrijgemaakt voor de energietoeslag. Dit keer ca. €800. Heeft u begin 2023 de energietoeslag ontvangen en voldoet u nog steeds aan de voorwaarden, dan heeft u als het goed is een bericht ontvangen dat deze toeslag begin 2024 wordt uitgekeerd.
Mogelijk zijn er gemeenteleden, of kent u inwoners van de gemeente Barneveld (of Ede), waarvan de financiële situatie t.o.v. 2022 dusdanig (negatief) is veranderd dat zij in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. Via dit bericht willen we u hierop attenderen. De voorwaarden (bij de gemeente Barneveld) om hiervoor in aanmerking te komen zijn:
-u heeft een inkomen tot maximaal 150% van de bijstandsnorm;
-u bent 21 jaar of ouder;
-u woont in de gemeente Barneveld;
Per huishouden wordt de energietoeslag 2023 één keer toegekend.
Aanvragen kan tot uiterlijk 30 juni 2024. Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Barneveld: www.barneveld.nl/energietoeslag of Ede: www.ede.nl/nieuws/gemeente-start-met-uitbetalen-energietoeslag-2023