Samenkomen in de Stille Week

De laatste week voor Pasen wordt de Stille Week genoemd. Bedoeld om stil te worden en te laten doordringen de weg die Jezus Christus is gegaan tot aan het kruis op Golgotha. Daarom deze week zo min mogelijk kerkelijke activiteiten en elke avond ruimte om dit in de kerk te gedenken. Het thema is dit jaar ‘Jezus -het Lam van God’. A.s. maandag is er een vesper in Kootwijk en dinsdag en woensdag in Kootwijkerbroek. Op Witte Donderdag – de avond waarop Christus het Avondmaal heeft ingesteld - is er een sobere dienst in Kootwijkerbroek waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De dienst is voor iedereen, wel of geen Avondmaalganger.
Het verzoek is om voorin de kerk plaats te nemen, rond de avondmaalstafel en in de eerste banken. Om praktische redenen is het verzoek aan degenen die niet aan het Heilig Avondmaal deelnemen, om in/vanaf de 3e bank te gaan zitten.
Net als bij andere Avondmaalsdiensten is er de ruimte om uit kleine bekertjes te drinken met ook de mogelijkheid van alcoholvrije wijn. In de avonddienst a.s. zondag zal het voorbereidingsgedeelte worden gelezen en tijdens de vespers zal er elke avond ook een moment zijn om bij een aspect van het Avondmaal stil te staan.
De commissie vieringen ziet ernaar uit om als gemeente in deze week elke avond toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Kom gerust één of meer avonden, ook als het andere jaren er niet van gekomen is. Alle avonden begint het om 19.30 uur.

Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk