Jaarvergadering

Op woensdag 22 november houden we als Mannenvereniging samen met de Vrouwenbijbelkring Tryfosa onze 53e jaarvergadering. De spreker op deze avond is dominee Vroegindeweij. Hij hoopt met ons na te denken over: ‘een goed levenseinde’. De avond begint om 19.30 uur en de inloop voor koffie of thee is vanaf 19.00 uur. In de pauze houden we een collecte. Iedereen is hartelijk welkom! We hopen op een gezegende avond.

Bart Lagerweij

Secretaris Mannenvereniging