Vrouwenbijbelkring

Op donderdag 26 oktober hopen we als kring weer bij elkaar te komen. We willen dan Bijbelstudie 4 met elkaar bespreken. Deze gaat over Openb. 6: ‘Vier ruiters’. Paula zal deze Bijbelstudie met ons lezen en Annie zoekt er een gedicht bij. Stien en Marja zetten de zaal klaar en zorgen voor de koffie/thee. Voor de traktatie zorgt Ria. We hopen met elkaar op een gezegende avond. Iedereen is weer hartelijk welkom en we beginnen om half 8.