Veilige kerk

In onze gemeente is een commissie ‘Veilige Kerk’ opgericht. We willen als gemeenteleden op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaan. De commissie ‘Veilige Kerk’ heeft als taak om met elkaar een vertrouwde omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt. De taken in deze commissie zijn erop gericht dat er duidelijke afspraken en omgangsregels zijn over gewenst gedrag en dat we leren elkaar als gemeenteleden erop aan te spreken als er sprake is van ongewenst gedrag. De omgangsvormen en het elkaar hierop aanspreken heeft continu aandacht nodig.
In deze commissie zitten: Bart Amsing, Lucia Jansen, Rachel van ’t Foort, Arjen Lagerweij & Adrianne Vroegindeweij.
Op de gemeenteavond willen we graag met jullie over dit onderwerp in gesprek gaan.