Update renovatie Eben-Haëzer

We zijn weer een week verder en na een week opruimen stond de afgelopen week in het teken van slopen. De knieschotten boven, de tussenwanden in de kelder etc. etc. De trap naar de kelder werd ook vakkundig gesloopt. Hierdoor konden de platen voor de nieuwe tussenwanden makkelijker naar beneden. Ook werden er boven wat gaten in de muren gehakt voor de nieuwe doorgangen van de trappen. Ook werden er nieuwe steunkolommen geplaatst om het dak op te vangen en om in de kelder een, in de weg staande kolom, te verwijderen. Voor foto’s verwijzen we naar de digitale kerkbode! Deze week begint de opbouw. De oude kompaszolder heeft al isolatiemateriaal, als ook de dampfolie erin zit kunnen de ventilatiepijpen door BKL geplaatst worden. Wellicht dat er ook al een begin gemaakt kan worden met de tussenwanden in de kelder en ook moet het schrootjesplafond in de hal er nog uit. De kelder bleek een dikkere dekvloer te hebben dan we dachten, zodat we hier toch ook voor vloerverwarming gaan kiezen i.p.v. convectoren. Gelukkig mogen we zo met alle hulp al voorliggen op het schema. Alle helpers hiervoor hartelijk dank. Ook de schoonmaakploeg bedankt voor het weer netjes op orde maken van het gebouw voor de zondagse activiteiten. We mogen echter nog geen grondboringen doen deze week, dat is een tegenvaller. Er moest blijkbaar eerst weer nieuw grondwateronderzoek gedaan worden ter controle op vervuiling.
Financieel ook wat meevallers. We kregen een gift van € 5000 binnen en de Rabobank heeft ons € 7500 geschonken voor de nieuwe lift uit hun stimuleringsfonds. (Bedankt Henk van Ruler voor de tip!) Deze gaan we dus ook definitief inplannen.