Thema-avond over het Heilig Avondmaal

Voor corona was er een bezinningsmoment voor het Heilig Avondmaal in de week van voorbereiding. Vorig jaar is op een gemeente-avond besproken op welke manier er een invulling aan gegeven kan worden. Daar waren verschillende ideeën voor. Op grond hiervan heeft de Algemene Kerkenraad voor dit jaar besloten een thema-avond te houden. Daarin komt vooral de betekenis van het Avondmaal aan de orde. Hoe het ‘voedsel en drank voor het eeuwige leven’ is. Daarnaast is er aandacht voor wie het Avondmaal is ingesteld en welke belemmeringen er zijn om eraan deel te nemen. Hierbij dus vooral een uitnodiging aan hen die (soms al heel wat jaren geleden) belijdenis hebben gedaan en aarzelen om de stap naar het Heilig Avondmaal te zetten, terwijl het u/jou wel bezig houdt. Wees welkom op woensdag 29 mei in Eben-Haëzer. Om 19.45 uur staat koffie/thee klaar en we beginnen om 20.00 uur.

Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk