Kerstavondviering

We zijn onderweg in deze wereld van onrust en spanning. We zijn reizigers op weg naar het eeuwige leven. Dat leven is er voor ons als we ons laten redden door de Heere Jezus, onze Zaligmaker. Daarom moeten we op zoek naar Hem! Vanuit onze dagelijkse zorgen en moeiten gaan we onderweg naar Bethlehem, om onze Verlosser te vinden. Vanuit Bethlehem gaan we verder, op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede, om voor eeuwig bij God te zijn.
Hartelijk welkom bij de kerstavondviering ‘Ga mee! Wij zoeken de Vredevorst’, zondag 24 december, 19.00uur. Ds. Visser verzorgt de meditatie; ook hebben we Arjen en Ester den Admirant als gasten in deze dienst.
Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van warme chocolademelk.

Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk