Follow Me catechisatie

Na Jezus’ lijden en sterven, en Zijn opstanding staan we stil bij de hemelvaart van de Heere Jezus op 12/13 feb. Wat betekent Zijn hemelvaart voor ons?
Things-to-do: Als iemand aan jou vraagt: ‘Wat doet Jezus in de hemel?’, wat zou jij dan antwoorden?