De werkers in de kerk

Een belangrijk deel van de vergadering van de generale synode ging over de werkers in de kerk. Steeds meer kerkelijk werkers hebben een plaats in de gemeente waarbij zij ook voorgaan in de eredienst. Op welke manier kunnen zij een goede plaats innemen naast de predikanten en wat betekent dat voor hun rol? Verder is er gesproken over een veilige kerk en over het toelaten van twee kerngemeenten. Dat zijn nieuwe gemeenten die ontstaan zijn uit een pioniersplek. Met deze link kom je bij de impressie van deze vergadering geschreven door één van de afgevaardigden namens de classicale vergadering Veluwe. Of kijk op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen impressie generale synode 21 en 22 april. Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe