Dagboek Handvol Koren van de GZB

Er zijn nog steeds dagboekjes af te halen in Eben-Haëzer. Contante betaling à € 14,95 is mogelijk; verzoek om het bedrag gepast in het geldkistje in Eben-Haëzer te doen. Of overmaken naar bankrekeningnummer NL42RABO 0305 5647 22 t.n.v. N.H. Gem. Kootwijk Kootwijkerbroek, o.v.v. Handvol Koren. Zendingscommissie (Hetty van de Pol, 0630 714 953.)