Openluchtdienst 2023

Ook dit jaar was de openluchtdienst een groot succes! Het thema was: ‘Geest van hoop’. Onze hoop is zeker!
Pinksteren: Het feest van Gods Geest. Gods Geest woont in ons zó dichtbij, ja, binnenin ons. En hoe merk je dat? Door wat je zegt, denkt en doet. Paulus schreef: Niet ik leef, maar Christus leeft in mij🤍 (Galaten 2 : 20)

Er is gelezen uit Handelingen 2 : 1 - 13 en Romeinen 8 : 18 - 24

Person.svg

Barry Budding

Voorzitter evangelisatiecommissie