Veilige kerk

De classicale vergadering heeft gesproken over het invoeren van de VOG op voorstel van de generale synode. Voor de gemeenten is dat een hele operatie. Goed om over na te denken hoe je dat op een goede en handige manier doet. We hebben ook gesproken over het nieuwe beleidsplan, er treden nieuwe afgevaardigden aan uit verschillende gemeenten en daar zijn we heel blij mee. We hebben ruim aandacht besteed aan het afscheid van onze voorzitter Martin Morsink. Lees verder in de impressie op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen. Ook het nieuwe beleidsplan staat op de website pknclassisveluwe.nl/classisveluwe1 . _Gerrit Bok, ondersteuning scribaat