PPB, Psycho Pastorale Begeleiding

Voor ieder die het nodig heeft! Het helpt om zorgen of problemen te delen met een ander. Lijden en verdriet kunnen zomaar op je levensweg komen, zoals ziekte en rouw, maar ook verborgen lijden. Situaties waardoor je leven ontwricht kan raken. Verberg dit niet maar praat erover. Hoe werken we? Vanuit de Hervormde gemeente van Kootwijk/Kootwijkerbroek zijn pastoraal begeleiders werkzaam zowel mannen als vrouwen. Zij staan onder toezicht van de kerkenraad en hebben een strikte geheimhoudingsplicht. De predikant/ouderling/diaken bespreekt met u de mogelijkheid tot ondersteuning door een pastoraal begeleider. Ook kunt u zich persoonlijk richten tot de contactpersonen. Begeleider is een vertrouwenspersoon die wil luisteren naar wat u moeilijk vindt. Iemand die naast u wil staan en een eindje met u op weg wil gaan. Contactpersonen: Diaken Niek van den Top, 06-11840180 Contactpersoon: Rida van Triest, 06-38902160, ridavantriest@gmail.com