Openluchtdiensten

Komende zondag is de eerste openluchtdienst, de dienst begint om 11.00 in het weiland tegenover de kerk. Na afloop van iedere dienst is er koffie/ thee/ limonade met iets lekkers. We kijken er naar uit om elkaar daar te ontmoeten en bidden om gezegende diensten. De openluchtdiensten hebben ook een evangeliserende rol, nodig mensen van harte uit om mee te komen, ook mensen voor wie de kerk wellicht een drempel is. Bid jij/u mee dat er mensen geraakt mogen worden door de heilige geest en dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid?

Person.svg

Barry Budding

Voorzitter evangelisatiecommissie