Op bezoek in Eerbeek

De Kruiskerk in Eerbeek heeft heel mooie gebrandschilderde ramen en is gebouwd onder de principes van de liturgische beweging. Op de classicale vergadering werd daar meer over verteld. De predikant en twee kerkenraadsleden vertelden over de pioniersplek en de activiteiten die ontplooid worden. Het bruist in Eerbeek. Na de pauze hebben we gesproken over grijs en groen in de kerk, als onderdeel van een nieuw beleidsplan. Een terugblik op ons financieel reilen en zeilen in 2022, de benoeming van Eunice van Zomeren als nieuwe visitator en de wisseling van het scribaat waren andere punten die de aandacht vroegen. Kijk verder op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen het verslag van 9 mei met het verhaal over de liturgische beweging en de presentaties over de Jakobsladder. Dan zie je ook dat de website weer bij de tijd is. _Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe _