Houd van ze!

Dat was de korte samenvatting van de inleiding over grijs en groen – samen leren geloven. Corine Nagel vertelde over hoe jongeren leren geloven en wat je daar in de gemeente aan en mee kunt doen. Op de website staat een uitgebreider verslag en de presentatie. Op 28 mei krijgt dit een vervolg waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. De classicale vergadering heeft besloten dat gemeenten een geldelijke stimulans kunnen krijgen voor een vernieuwend initiatief. Lees verder op de website:  pknclassisveluwe.nl/verslagen Gerrit Bok, scriba cv Veluwe