Grote zorgen in Oekraïne

Heftige berichten ontvingen we vorige week van het team van Pastor Valentin vanuit Cherson. Grote nood ten gevolge van de doorbraak van de dam. Mensen op daken, terwijl de beschietingen doorgaan. Het stijgende water waarbij veel verloren gaat. We kregen die dag van hen een vraag om hulp. Als werkgroep konden we direct financiële hulp toezeggen. Mede door de collectes en giften die we eerder ontvingen. Het team van pastor Valentin kon daarmee een motorboot kopen om daarmee de mensen op te halen, die in noodsituaties verkeerden. Zo werd jullie geld besteed aan deze dringende hulpvraag. Ook de 6 generatoren die nog in Kootwijkerbroek stonden en eigenlijk niet meer nodig waren, omdat Oekraïne alles weer in werking had, zijn zo mogelijk afgelopen week woensdag al op transport gegaan. Deze zijn nu dringend nodig.
Nodig zijn pompen en drinkwater. We blijven met Pastor Valentin en zijn team in contact en hopen dat jullie ons meehelpen om de mensen in Cherson te steunen in deze nood. Dit kan via de QR code op de website (verloopt dan via World Partners) of via het bankrekeningnummer van de diaconie NL50 RABO 0373738021 met bestemming ‘hulp aan Cherson’. En….kopen bij onze stands op de Kootjebroekse markt. En, we geven door wat de mensen uit Cherson aan ons vragen in elk mailcontact: _Blijf voor ons bidden. _