Catechisatie Follow Me

Na de voorjaarsvakantie, in de les van 26/27 februari denken we na over ‘Wie is de Heilige Geest?’. Door de Heilige Geest is God heel dichtbij, hebben we net voor de vakantie geleerd, omdat Hij in ons hart wil wonen en werken. Zonder de Heilige Geest dooft ons geloof uit, zoals een kaars uitgaat als er geen zuurstof is om de vlam te laten branden. Als de Heilige Geest in ons woont, is ons geloof als een kaars die brandt en licht geeft. We hopen jullie allemaal weer te zien, tot dan!