Week van gebed voor eenheid van christenen

De week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
De week van gebed voor eenheid van christenen 2024 nodigt ons uit om ons te verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Biddend leren we wat het betekent om anderen lief te hebben.
Week van gebed is in de week van 21 t/m 28 januari, en heeft het thema: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.
Het is mogelijk dat je je opgeeft voor de dagelijkse overdenking van week van gebed, wilt u deze mails ontvangen? Stuur een bericht naar: weekvangebedkwb@gmail.com
Woensdag 24 januari om 20.00 uur organiseren wij een avond in de kerk, wij nodigen u van harte uit om deze avond net als miljoenen christenen wereldwijd samen te bidden.
Evangelisatie Commissie, Dick Blankespoor (tel. 0640958345)