Vrouwenbijbelkring Tryfosa

Het is weer zover! Als kring willen we donderdag 7 september weer bij elkaar komen in EH. Het is de eerste keer van dit seizoen en we beginnen dus met een nieuwe Bijbelstudie. Deze keer gaat de Bijbelstudie over het boek Openbaring. Ds. de Wilde geeft daarover uitleg. De 1e Bijbelstudie gaat over Openbaring 1: 9-20 en heeft als thema: ‘Wees niet bang’. Het is ook mooi om zelf thuis de inleiding te lezen die ervoor staat en als titel heeft: ’Leven in de eindtijd’. Tineke leest deze Bijbelstudie met ons en Masina zoekt er een gedicht bij. Hendrika zorgt voor de traktatie. We hopen dat onze leden er weer bij kunnen zijn maar we hopen ook dat er anderen zijn die een keer komen meedoen. Allemaal hartelijk welkom en we beginnen om half 8.