Spreekuur kerkenraad

Het programma van de gemeenteavond is gevuld met mooie en belangrijke onderwerpen. Maar misschien wilt u /jij iets anders met ons bespreken. Dat kan bijv. over de jaarcijfers van CvK en diaconie zijn, of bepaalde aspecten van het gemeenteleven. Daarvoor is op afspraak 23 november tussen 19.00 en 19.45 uur gelegenheid. Aanmelden daarvoor kan bij de scriba van de AK, Klaas Herweijer, scriba-ak@pknkwb.nl .

Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk