Ouderenpastoraat

Graag willen we in onze gemeente omzien naar elkaar en zeker ook naar onze ouderen. Bent u één van onze ouderen (80 jaar en ouder)? Dan mag u eens per jaar bezoek verwachten van Ab van Kruistum en Leo Stam (wijk 1) of van Evert-Jan Bos (wijk 2). Ook uw wijkpredikant hoopt u eens per jaar te bezoeken. Daarnaast is er de bezoekdienst: vrijwilligers uit onze gemeente komen graag bij u op bezoek. Een aantal keren per jaar, in overleg met u. Wilt u ook graag bezoek ontvangen? Laat dit dan weten bij uw wijkouderling of bij het meldpunt ouderenpastoraat. Ook als u nog wat jonger bent maar wel graag bezoek wilt krijgen, laat het weten! Denkt u/jij iemand te kennen die bezoek misschien fijn zou vinden? Geef dat dan door. Meldpunt ouderenpastoraat: Ab van Kruistum (ouderling ouderenpastoraat), tel: 0342-441261 email: abvankruistum@pknkwb.nl