Ouderenpastoraat

Vanaf nu zal ouderling Ab van Kruistum (tel.nr.: 0342-441261) het aanspreekpunt zijn voor het ouderenpastoraat in de beide wijken. De 80-jarigen en ouder zullen ná hun verjaardag in wijk 1 door hem worden bezocht en in wijk 2 door Evert Jan Bos (tel.nr.: 0342-442977). Als man en vrouw beiden binnen de leeftijd van 80 jaar en ouder vallen, wordt op dat adres één keer per jaar een bezoek gebracht. Graag wil ik allen bedanken, die mij de gelegenheid hebben gegeven om hen te bezoeken en ik wil een ieder op uw hoge leeftijd Gods zegen en nabijheid toewensen. Leo Stam